Poligrafia/Broszury & Ulotki

Broszury & UlotkiPromuj swoje wydarzenia i pozwól odbiorcy zapoznać się z Twoim produktem.
 

BroszuryTo jedne z podstawowych narzędzi handlu. Pozwalają na przedstawienie jego wyników społeczeństwu poprzez wykorzystanie wizualizację obrazów, kolorów…. Cały zespół materiałów poligraficznych, jakimi są broszury, czasopisma, ulotki stanowi o wyjątkowości oferty.

Ulotka: Ulotka jest drukiem o niewielkiej objętości stanowiącym prospekt emisyjny. Służy celom propagandowym i informacyjnym, przeznaczonym do szybkiego rozpowszechniania. Przekazuje niezbędne informacje dotyczące działalności firmy, instytucji. Może również zapowiadać jakieś wydarzenie. Docelowo służy znalezieniu potencjalnego klienta.


UGOCOM towarzyszy Ci przez cały czas. Jesteś pod ciągłą opieką kierownika projektu graficznego. 

 

Opcjonalnie możemy zając się także tworzeniem tekstów dla Ciebie i Twojej firmy.